Pozvánka na valnou hromadu SK Praga

logo-sk

která se koná v PONDĚLÍ dne 25.2.2008 od 17.30 hodin ve vodácké klubovně, Lodnická 1, Praha 4 přesně zde. Vchod do vodácké klubovny je z druhé strany než do hostelu Boathouse, je to přímo na cyklostezce Braník-Modřany, autem lze dojet až před budovu, MHD tramvaj 3/17/21 + BUS 182/253/121 zastávka Černý kůň). Bude otevřený bufet! Pozor, místo konání je jiné než v loňském roce!

Program:

  • Zprávy o činnosti SK a plán činnosti na rok 2008
  • Zpráva o hospodaření v roce 2007 a návrh rozpočtu na rok 2008
  • Volba výboru SK
  • Diskuse ke zprávám, návrh usnesení a závěr
  • Informace o pořádání závodů „Česká Kanada“ 3.-6.7.2008
  • Vyhodnocení žebříčku SK – předání cen
  • Promítání diapozitivů z činnosti

Členské příspěvky se letos vybírají pouze převodem na účet klubu, případné informace dodá Petr Baldrian (byly předmětem samostatného e-mailu). Žádáme všechny, kteří mají v loňském roce změnu v adrese a dalších údajích, aby nové údaje nahlásili nejpozději do 8.2. P. Baldrianovi (baldrian#biomed.cas.cz, 723770570). Zájemci o přispění do ročenky SK nechť své příspěvky předají Martinu Kondrátovi do 10. února. Prosím předejte pozvánku všem členům SK ve vaší rodině. Na valnou hromadu jsou srdečně zváni také rodiče našich žáků.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>