MČR na klasické trati

Všem na vědomost se dává, že léta páně dvoutisícého dvacátého uskutečnilo se mistrovství na trati klasické v Bystřici nad Pernštejnem za pořadatelství (nechvalně) proslulého oddílu ZBM.

Pořadatelé tito připravili si terén kopci a poli oplývající, v kterémžto běžci z našich řad vybojovali přeslavně dvou cenných kovů.

Provolejme proto třikráte sláva Tomáši Janovskému z Kunratic, synovi ctihodného Tomáše Janovského, jenž nám vydobyl stříbra.

Neméně slavností a radovánek pořádejme pak na počest Kabáta Martina z Horních Počernic, syna slovutného Kabáta Jana, jehož bronzová trofej dovezená z nepřátelského Bulharska, je kouskem vskutku husarským.

Nechť jejich sláva trvá na věky.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>