Rešerše pragováckých výsledků se zaměřením na víkend 12.-13.6 2021

Anotace: Práce se zabývá podanými výkony a dosaženými výsledky členů pražského oddílu SK Praga v kontextu orientačních sportů a to zejména v období 2. víkendu v červnu 2021, s přihlédnutím k předchozímu tréninku a přípravě.

Hypotéza: Výkonnost je determinována předcházejícím tréninkovým úsilím a jeho bezprostřední aplikací v samotném závodě. Jiné faktory zahrnující věk, fyzické či duševní zdraví, národnost, počet dětí a počet piv hrají pouze marginální roli.

Nejprve bychom chtěli rozebrat konkrétní výkony v oblasti střední Evropy, následně je dát do kontextu předchozího tréninku a nakonec tyto závěry generalizovat i na území jiných evropských zemí jako třeba Bulharska nebo Finska.

Jak můžeme pozorovat na oblastním žebříčku u Žiliny, není vhodné být reprezentantem Slovenské republiky, jelikož 100 % takových závodníků bylo diskvalifikováno. Naopak být členem Kaliho tréninkové skupiny (či aspoň v kontaktu s touto skupinou) se jeví jako vysoce žádoucí (srovnej Appendix 1).

Dále je očividné, že pokud se chcete dostat na Instagram Pavla Novotného, je lepší cestou obdivovat Felicie, co maj na kapotě Ortel (Instagram, 2020), než se umístit na 3. místě ŘepoRunu jako sestry Slavíkovy, protože tak s ním získáte akorát fotku.

Proč se ve výsledcích náš šéftrenér objevil v kategorii H35 ještě před oslavením příslušných narozenin, zůstávává předmětem dalšího výzkumu. Domníváme se, že by to mohlo souviset s narozením dcery, ale proti tomu hovoří fakt, že Borek ovládl hlavní kategorii navzdory stejným okolnostem.

Když se podíváme na výsledky ve Finsku, kde se konalo MS v MTBO, vystupují nám z nich stříbro a bronz v podání Brambory, zatímco Kládin dosáhl nejlépe 23. místa a to může být způsobeno snad jen věkem, poněvadž negativní vliv počtu zkonzumovaných piv není prokázaný a pozitivní vliv pobytu v Brně či blízkém okolí je naprosto vyloučený.

Posledním územím kterému bychom chtěli věnovat pozornost je Bulharsko, kde se konalo MČR na krátké trati a závod Českého poháru. Nejlepších výkonů dosahovali bronzový Martin Šimša, Adélka na 6. a 7. místě, Bára V., která byla v neděli 6., Kačka Š. se svým 4. místem z neděle, Tomík, který byl v sobotu 5., a JK, který celý víkend přežil navzdory akutní atace rýmičky. Ani tyto výsledky nám nepotvrzují jednoznačně naši hypotézu, snad jen Lanďákovy 2 klády reflektují dostatečně předchozí tréninkové úsilí. Podobným dokladem této kauzální závislosti by mohly být i výkony Jelena a jeho touha navštívit „minipivovar Holbu“ (Jelen, 2021).

Závěr: Hypotézu se nepodařilo ani potvrdit ani vyvrátit a tak nezbývá než doufat v trenérské úspěchy našich repretrenérů na WOCu a jezdit na závody.

Appendix 1: Oblastní žebříček (2021-06-12)
D10: 1. Hrušková Gabriela
D12: 1. Štěpová Barbora
3. Hrušková Tereza
4. Řepková Anna
D14: 2. Lošťáková Ela
D16: 2. Dvořáková Veronika
D21K: 6. Syslová Edita
D21L: 1. Surkova Polina
3. Lošťáková Ivana
4. Bialožytová Tereza
D35: 1. Bartalošová Jana
2. Řepková Jana
D45: 2. Šimerková Olga
4. Pokorná Magdaléna
D75: 1. Haňkovská Jana
H14: 5. Kosák Eliáš
H16: 5. Bartaloš Matyáš
6. Dlouhý Aleš
H21K: 2. Uhlíř Marek
H21L: 1. Sysel Ctibor
5. Sysel Ondřej
H35: 2. Flašar Jan
3. Nemšovský Petr
H45: 3. Baldrian Petr
DISK: H21L: Pospíšil Vítek

Appendix 2: Oblastní žebříček (2021-06-13)
D10: 2. Súkupová Sára
D10: 3. Hrušková Gabriela
D12: 1. Štěpová Barbora
D12: 3. Hrušková Tereza
D14: 5. Lošťáková Ela
D16: 2. Dvořáková Veronika
D16: 6. Gemperlová Eliška
D21L: 1. Surkova Polina
H14: 6. Jandera Kryštof
H16: 2. Dlouhý Aleš
H16: 6. Bartaloš Matyáš
H18: 1. Král Quido
H21L: 2. Sysel Ctibor

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>