pražská zimní liga
hlavní stránka PZL <<<

Pravidla:

 1. Pražská zimní liga (dále PZL) by měla přispívat ke zkvalitnění treninku v průběhu zimního období a posílit treninkovou motivaci zúčastněných.

 2. Jednotlivé akce PZL se pořádají zpravidla v sobotu či neděli od konce listopadu do března. Zájemci o pořádání nechť se přihlásí co nejdříve, nejlépe do konce října, kdy bude zpracována první verze termínovky.

 3. Do společného rozpisu pořadatel uvede termín, typ akce a spojení pro přihlášky a informace (www, e-mail, telefon, ...). Další informace, jako místo a čas shromaždiště, výši startovného, vypsané kategorie a orientačně jejich délku (km), povinné vybavení atd., budou uvedeny v pokynech k jednotlivým závodům.

 4. Typ jednotlivých akcí není omezen (OB, LOB, HROB, NOB, Park.OB, Měst.OB, Skorelauf, Kros,BROB), nicméně by většina měla splňovat podmínky dlouhodobějšího vytrvalostního zatížení. Horní hranice délky není omezena. Nevylučuje-li to charakter akce, měly by být na každé akci i tratě kratší (do 5 - 6 km).

 5. PZL řídí koordinátor, po dohodě s přihlášenými pořadateli sestavuje a doplňuje termínovku.

 6. Za průběh akce je odpovědný pořadatel, nejedná se o oficiální závody, ale tréninky.

 7. Odkazy na jednotlivé akce PZL vydávají jednotliví pořadatelé a budou společně s výsledky průběžně zveřejňovány na internetových stránkách PZL.
  Zveřejnění na internetu provádí správce www-stránky.

 8. Hodnocení PZL : Celkové výsledky se počítají jako součet bodů získaných na jednotlivých akcích. Aby nebyli znevýhodněni pořadatelé, nezapočítává se do celkových výsledků nejhorší výsledek. Body na akci PZL se získávají následovně: První úspěšně absolvující trať v kategorii A získává počet bodů rovný počtu zúčastněných závodníků na akci PZL (nejméně však 20 bodů), druhý o bod méně atd. Následují závodníci úspěšně absolvující tratě v nižších kategoriích (první v kat.B má o bod méně než poslední úspěšně absolvující kat. A, atd.). Závodníci, kteří neabsolvovali zvolenou trať úspěšně mají 1 bod. Po ukončení PZL budou odděleně vyhlášeni a odměněni tři nejlepší muži a ženy v žebříčku.

Práva a povinnosti pořadatele akce PZL

 1. Nahlášení požadovaných údajů do společného rozpisu a jeho zveřejnění před začátkem PZL.

 2. Několik dní před konáním akce vydá pořadatel pokyny, které musí obsahovat :

  • Typ a stručný popis akce
  • Datum, čas a místo konání (start a cíl - jsou-li jinde, typ startu : intervalový-hromadný)
  • Vypsané kategorie (označeny dle obtížnosti A,B,C,...), jejich délku (případně obtížnost)
  • Startovné
  • Kontakt a termín pro přihlášky
  • Je-li potřeba, pak i vybavení závodníka ke zdárnému absolvování akce (tužka, papír,...)


 3. Technické zajištění akce (mapy (xerox), kontroly, startovní legitimace) dle technických možností pořadatele.

 4. Pořadatel musí zajistit změření času a sestavení výsledků po kategoriích.

 5. Umožnit start předem přihlášeným závodníkům. Každý pořadatel by měl být připraven přijmout též rozumné množství přihlášek přímo na startu. Pozdě přihlášení závodníci mohou být znevýhodněni (např. pokreslená mapa či černobílý xerox místo mapy čisté). Pořadatel je oprávněn nepřijmout přihlášku doručenou po termínu či na místě.

 6. Startovné je určeno především k pokrytí nákladů pořadatele. Jeho výše není omezena, musí však být uvedena v rozpisu akce.

 7. Zaslání výsledků počtáři PZL a správci www do pěti dní od konání akce (oficiální formát, neregistrovaní místo reg.kódu datum narození: rrmmdd) tak, aby mohli být zveřejněny spolu s průběžnými výsledky PZL.

 8. Pořadatel může po konzultaci s koordinátorem zrušit závod či změnit jeho charakter (OB / LOB) do 3 dnů před datem konání ze závažných důvodů (zejména sněhové podmínky, přesunutí termínů LOB).

Práva a povinnosti závodníků

 1. Přihlásit se k akci PZL může jakýkoliv zájemce do libovolné vypsané kategorie a tím je současně zařazen do celkového hodnocení PZL.

 2. Závodníci by se měli přihlásit předem (nižší startovné, jistota startu) a jen výjimečně na místě nebo po termínu přihlášek (dle technických možností pořadatele).

 3. Závodník zaplatí pořadateli na místě v rozpise uvedené startovné.

 4. Je-li potřeba, vezme s sebou závodník vybavení nutné ke zdárnému absolvování akce uvedené pořadatelem v pokynech (tužka, papír, píšťalka...).

 5. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Funkcionáři PZL:

Pomoci se zajištěním PZL může kdokoli. Zájemci o funkce koordinátora, správce www, počtáře a sponzora nechť se hlásí koordinátorovi. V případě, že zájem nebude, zůstane obsazení následující:

koordinátor a www:Petr Kožinae-mail: pkozina@seznam.cz
výsledky:Vladimír Mezníke-mail: vladimir.meznik@seznam.cz
sponzor:není


hlavní stránka PZL <<<

Aktualizováno: 20.10.2014