Partneři ČSOS

Rozpis

 závodů INOV-8 CUP žebříčku A, žebříčku B – Čechy západ
závodů Českého poháru veteránů
závodů Rankingu s koeficientem 1.06
veřejných závodů

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN
Český svaz orientačních sportů

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT
Sportovní klub Praga, z. s.

DATUM
5. – 6. května 2018

CENTRUM ZÁVODU
Lštěň, 1 km JV od Hostomic, louka východně od obce, GPS: 49.8154061N, 14.0716511E, v místě je dostatek prostoru pro postavení klubových stanů

DRUH ZÁVODU
sobota 5. 5.    krátká trať
neděle 6. 5.    klasická trať

KATEGORIE
Žebříček A
D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A
Žebříček B
D14B, D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B, H14B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B
Ranking
D21A, D21B, D21C, H21A, H21B, H21C. Kategorie budou rozděleny do podkategorií na základě Rankingu (k 31. 3. 2018).
Veřejný závod
D10L (linie), D10, D12, H10L (linie), H10, H12, HDR (děti s doprovodem, bez fáborků),
P (příchozí – orientačně jednoduchá trať pro začátečníky)
TK a TD (kratší a delší trénink – orientačně náročnější trať)

PŘIHLÁŠKY
Za základní startovné do středy 18. 4. 2018, přes přihlašovací systém http://oris.orientacnisporty.cz.
Ve výjimečných případech v povinném formátu ČSOS e-mailem na adresu: vojta.hora@volny.cz (přihlášku považujte za přijatou až po obdržení potvrzení – reply).
Dodatečné přihlášky, za 150% základního startovného, budou přijímány do čtvrtka 26. 4. 2018.
Dohlášky po 26. 4. 2018, za 200% základního startovného, jen dle technických možností pořadatele.
Do kategorií DH10L, HDR, P, TK a TD se bude možno přihlásit i na místě, bez zvýšeného vkladu.

VKLADY – základní startovné

sobota
(krátká trať)
neděle
(klasická trať)
DH16A, DH18A, DH20A, DH21ABC 170 Kč 200 Kč
HDR, DH10L, DH10, DH12, DH14B 100 Kč 100 Kč
DH60B, DH65B, DH70B, DH75B, H80B 120 Kč 130 Kč
ostatní kategorie, P, TK a TD 160 Kč 180 Kč

Úhradu vkladů je nutné provést nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek bankovním převodem na účet SK Praga u Fio banky, a.s., název účtu „SK Praga“, č. účtu 2500695784/2010, variabilní symbol uveďte ve tvaru 72XXXX, kde XXXX je číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

PREZENTACE
sobota 5. 5.        10.00-13.00    v centru závodů
neděle 6. 5.        8.30-10.30      v centru závodů

VZDÁLENOSTI

parkoviště – centrum do 600 m
centrum – start do 2500 m
centrum – cíl 0 m
parkoviště – ubytování do 20 km

START 00
sobota 5. 5.        12.00, intervalový
neděle 6. 5.        9.30, intervalový

TERÉN
Převážně smrkový, místy vysoký bukový les. Velká vertikální členitost. V prostoru se nachází několik typů terénu. Od oblastí plných negativních tvarů, které vznikly během těžby, přes podmáčená údolí, kamenité svahy s kameny a srázky, až po zcela čistý les s terénními zlomy. Dobrá průběžnost, bez sezónního podrostu. Středně hustá síť komunikací.

MAPY

sobota 5. 5.

  • 1:10 000, E=5m, rozměr A4

neděle 6. 5.

  • 1:15 000 (pro kat. DH16-DH35), E=5 m, rozměr 300×240 mm
  • 1:10 000 (pro kat. DH10L, DH10, DH12, HDR, P), E=5 m, rozměr A4
  • 1:10 000 (pro ostatní kategorie), E=5 m, rozměr A3

Mapový klíč: ISOM 2017, stav duben 2018, pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny
Hl. kartograf: Jan Drbal, ostatní mapaři: Petr Matula, Zdeněk Sokolář

SYSTÉM RAŽENÍ
Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTIdent. Závodníci s vlastním SI-čipem uvedou jeho číslo v přihlášce, ostatní mají možnost zapůjčení čipu od pořadatele za cenu 50 Kč/den. Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem. Od neregistrovaných závodníků bude vybírána vratná záloha ve výši 1 000 Kč.

INFORMACE
http://sk-praga.cz/zavody/za2018/ – web závodů
Pavel Procházka, mobil +420 604 188 855, pavel.prochazka38@seznam.cz

PŘEDPIS, PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ
Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2018.

PROTESTY
Vklad při podání protestu je 400 Kč. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit na adresu:
sobotní závod – Ondřej Sysel, Letohradská 38, 170 00 Praha 7
nedělní závod – Jan Procházka, Sadová 1170, 252 29 Dobřichovice

UPOZORNĚNÍ
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

UBYTOVÁNÍ
Pořadatel zajišťuje pouze ubytování v tělocvičně ve vlastním spacím pytli (do 20 km od centra závodů), za 80 Kč/osobu/noc. Ubytování v tělocvičně je možné i ve variantě Pá – Ne.
Objednávky ubytování uveďte zvlášť za každou noc v přihlašovacím systému http://oris.orientacnisporty.cz a úhradu proveďte společně s vkladem.

STRAVOVÁNÍ
V průběhu závodů bude zajištěn stánkový prodej s klasickým sortimentem.

FUNKCIONÁŘI

sobota (krátká trať) neděle (klasická trať)
ředitel Pavel Procházka Pavel Procházka
hlavní rozhodčí Ondřej Sysel, R1 Jan Procházka PGP8407, R1
stavitelé tratí Jan Flašar, R1 Tomáš Landovský, R2

PODĚKOVÁNÍ
Za souhlas s konáním závodů pořadatelé děkují společnosti Colloredo – Mansfeld s.r.o. a městu Hostomice.

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 8. 2. 2018.

Rozpis ke stažení naleznete zde.