Partneři ČSOS

„Předchozí mapa“

Prostor závodů nebyl pro OB zatím nikdy použit. Jediný kousíček závodního prostoru, který byl již dříve zmapován, můžete spatřit v severní části této mapy,

případně pak v severovýchodním rohu této mapy.