Partneři ČSOS

Ukázky mapy

Níže se můžete podívat na ukázky nové mapy.
Můžete se těšit na oblasti plné negativních tvarů vzniklé během těžby, kamenité svahy, podmáčený terén, ale i čistý a dobře průběžný les s terénními zlomy a oblíbené „hustníkové“ pasáže.