Rozpis

Závody se konají pod záštitou starosty města Kašperské Hory pana Petra Málka
a starosty města Sušice pana Bc. Petra Mottla

závody Českého poháru, INOV-8 CUP žebříčku A, žebříčku B – Čechy
závody Českého poháru veteránů
závody Rankingu s koeficientem 1.06
veřejné závody

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN
Český svaz orientačních sportů

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT
Sportovní klub Praga a OOB TJ Kašperské hory

DATUM
16. – 17. května 2015

CENTRUM
Albrechtice, 5 km JV od Sušice, louka západně od obce,

GPS: 49.1998158N, 13.5590894E
v místě je dostatek prostoru pro postavení klubových stanů

DRUH ZÁVODU
sobota 16. května    krátká trať
neděle 17. května    klasická trať

KATEGORIE
D10L (linie), D10, D12, D14B, D16A, D16B, D18A, D18B, D20A, D20B, D21A, D21B, D21C, D21E, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B
H10L (linie), H10, H12, H14B, H16A, H16B, H18A, H18B, H20A, H20B, H21A, H21B, H21C, H21E, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B
HDR (děti s doprovodem, bez fáborků), P (příchozí – orientačně jednoduchá trať pro začátečníky),
T (trénink – orientačně těžší trať)
Kategorie DH21 budou rozděleny do podkategorií na základě Rankingu
(k 30.4.2015).

PŘIHLÁŠKY
za základní startovné do čtvrtka 30.4.2015, přes přihlašovací systém http://oris.orientacnisporty.cz. Ve výjimečných případech v povinném formátu ČSOS e-mailem na adresu: vojta.hora@volny.cz (přihlášku považujte za přijatou až po obdržení potvrzení – reply).
Dodatečné přihlášky, za 150% základního startovného, budou přijímány do pátku 8.5.2015. Dohlášky po 8.5.2015, za dvojnásobek základního startovného, jen dle technických možností pořadatele.
Do kategorií HDR, DH10L, P a T se bude možno přihlásit i na místě, bez zvýšeného vkladu.

VKLADY – základní startovné                       

sobota (krátká) neděle (klasika)
DH16A, DH18A, DH20A, DH21EABC 170 Kč 200 Kč
HDR, DH10L, DH10, DH12, DH14B 100 Kč 100 Kč
DH60B, DH65B, DH70B, DH75B, H80B 120 Kč 130 Kč
ostatní kategorie, P, T 160 Kč 180 Kč

Platby za startovné a ubytování je nutné odeslat nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek bankovním převodem na účet SK Praga u Fio banky, a.s., název účtu „SK Praga“, č. účtu 2500695784/2010, variabilní symbol uveďte ve tvaru 73XXXX, kde XXXX je číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

PREZENTACE
v centru závodů
sobota 16.5.         10.00-11.30           
neděle 17.5.         7.00-8.00              

VZDÁLENOSTI

parkoviště – centrum do 300 m
centrum – start do 2500 m
centrum – cíl 0 m
parkoviště – ubytování do 10 km

START 00
sobota 16.5.        12.30, intervalový
neděle 17.5.        9.00, intervalový

TERÉN
sobota: Podhorský, velké relativní převýšení, smíšený les s dobrou průběžností, množství nejrůznějších skalek a srázů, minimální sezónní podrost, malá hustota cest.

neděle: Podhorský, velké převýšení, smíšený les s velkou variabilitou (od čistého lesa po hustníky), místy podmáčený terén, minimální sezónní podrost, střední hustota cest.

MAPY
mapový klíč: ISOM 2000, stav duben 2015, pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny, hlavní kartograf Roman Horký

sobota 16.5.:

 • 1:10 000, E=5m, rozměr A4
 • neděle 17.5.:

 • 1:15 000 (pro kat. DH16-DH21), E=5 m, rozměr A3
 • 1:10 000 (pro kat. HDR, DH10L, DH10, P), E=5 m, rozměr A4
 • 1:10 000 (pro ostatní kategorie), E=5 m, rozměr A3
 • SYSTÉM RAŽENÍ
  Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTIdent. Závodníci s vlastním SI-čipem uvedou jeho číslo v přihlášce, ostatní mají možnost zapůjčení čipu od pořadatele za cenu 50 Kč/den. Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem. Od neregistrovaných závodníků bude vybírána vratná záloha ve výši 1000 Kč.

  INFORMACE
  http://www.sk-praga.cz/zavody/sedlo2015/ – web závodů
  Tomáš Landovský, mobil 728 629 957, tomland@seznam.cz

  PŘEDPIS, PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ
  Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2015.

  PROTESTY
  Vklad při podání protestu je 200 Kč. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit na adresu:
  Ondřej Sysel, Letohradská 38, Praha 7, 170 00.

  UPOZORNĚNÍ
  Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
  Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB)
  je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

  UBYTOVÁNÍ
  Pořadatel zajišťuje pouze nouzové ubytování v tělocvičně (do 10 km od centra závodů), od pátku 15.5. do neděle 17.5. za 80 Kč/osobu/noc. Objednávky ubytování uveďte v přihlašovacím systému http://oris.orientacnisporty.cz,
  zvlášť na každou noc a úhradu proveďte společně s vkladem.

  STRAVOVÁNÍ
  V průběhu závodů bude zajištěn stánkový prodej s klasickým sortimentem.

  FUNKCIONÁŘI

  sobota (krátká) neděle (klasika)
  ředitel Tomáš Landovský Tomáš Landovský
  hlavní rozhodčí Ondřej Sysel, R1 Ondřej Sysel, R1
  stavitelé tratí Jan Procházka, R2 Jan Šedivý, R3

  Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 19.2.2015.

  Rozpis ke stažení naleznete zde.

  V roce 2016 pro Vás připravujeme letní pětidenní závody
  „Česká Kanada 2016“. Více informací najdete na:

  http://www.sk-praga.cz/zavody/ck2016/