„Předchozí mapa“

Prostor závodů nebyl pro OB zatím nikdy použit. Jediný kousek závodního prostoru, který byl již dříve zmapován, můžete spatřit v severovýchodním rohu mapy.