Partneři ČSOS

Startovní listiny / Start lists

sobota – semifinále:

podle kategorií
podle klubů

neděle – finále:

veřejný závod
Mistrovství a Veteraniáda