Partneři ČSOS

Rozpis

Závody se konají pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly


Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati
závodů Českého poháru, INOV-8 CUP žebříčku A
závodů Českého poháru veteránů
závodů Rankingu s koeficientem 1.04/1.10
závodů WRE (neděle, v kategoriích D21A a H21A)
veřejných závodů

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN
Český svaz orientačních sportů

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT
Sportovní klub Praga

DATUM
25. – 26. června 2016

CENTRUM
Hojná Voda, 8 km JZ od Nových Hradů, louka jihozápadně od obce,
GPS: 48.7245203N, 14.7208564E
v místě je dostatek prostoru pro postavení klubových stanů

DRUH ZÁVODU
sobota 25.6.    krátká trať – semifinále
neděle 26.6.    krátká trať – finále

KATEGORIE
Mistrovství ČR:
D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
Veteraniáda ČR:
D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
Veřejný závod:
P2 (příchozí – orientačně jednodušší trať, 2,5 km)
P4 (příchozí – orientačně jednodušší trať, 4 km)
T3 (trénink – orientačně těžší trať, 3,5 km)
T5 (trénink – orientačně těžší trať, 5 km)

PŘIHLÁŠKY
za základní startovné do pondělí 6.6.2016, přes přihlašovací systém http://oris.orientacnisporty.cz. Ve výjimečných případech v povinném formátu ČSOS e-mailem na adresu: vojta.hora@volny.cz (přihlášku považujte za přijatou až po obdržení potvrzení – reply).
Dodatečné přihlášky kategorií Mistrovství a Veteraniády ČR budou přijímány do neděle 12.6.2016 za 150% základního startovného. Po tomto termínu je možné se přihlásit již pouze do veřejného závodu.
Dodatečné přihlášky do kategorií veřejného závodu budou přijímány i na prezentaci za 150% základního startovného.

VKLADY – základní startovné

DH16-DH18 340 Kč/oba dny dohromady, registrovaným v ČSOS hradí ČSOS
DH20-DH55 340 Kč/oba dny dohromady
DH60-DH75, H80 270 Kč/oba dny dohromady
P2, P4, T3, T5 150 Kč/den

Platby za vklady, půjčovné SI a ubytování je nutné odeslat nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek bankovním převodem na účet SK Praga u Fio banky, a.s., název účtu „SK Praga“, č. účtu 2500695784/2010, variabilní symbol uveďte ve tvaru 73XXXX, kde XXXX je číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

PREZENTACE
v centru závodů
sobota 25.6.         10.00-11.00 v centru závodů           
neděle 26.6.         7.30-8.30 v centru závodů              

VZDÁLENOSTI

parkoviště – centrum do 400 m
centrum – start (po oba dny) do 3000 m
centrum – cíl (po oba dny) 0 m
parkoviště – ubytování do 20 km

START 00
sobota 25.6.        12.00, intervalový
neděle 26.6.        9.30, intervalový

TERÉN
sobota – semifinále: podhorský terén, velké relativní převýšení, smíšený les s velkou variabilitou od čistého lesa po oblasti s kamenitým podkladem, hustníkové partie, podmáčený terén, srázy a kameny, minimální sezónní podrost, střední hustota cest

neděle – finále: podhorský terén, velké relativní převýšení, smíšený les s horší průběžností, četný kamenitý podklad, místy hustníkové partie nebo podmáčený terén, množství nejrůznějších srázů a kamenů, minimální sezónní podrost, malá hustota cest

MAPY
1:10 000, E=5m, rozměr A4, mapový klíč: ISOM 2000, stav jaro 2016, pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny, hl. kartograf Jan Drbal

SYSTÉM RAŽENÍ
Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTIdent. Závodníci s vlastním SI-čipem uvedou jeho číslo v přihlášce, ostatní mají možnost zapůjčení čipu od pořadatele za cenu 50 Kč/den. Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem. Od neregistrovaných závodníků bude vybírána vratná záloha ve výši 1000 Kč.

INFORMACE
http://www.sk-praga.cz/zavody/mcrkt2016/ – web závodů
Luboš Matějů, mobil 606 468 260, mateju@volny.cz

PŘEDPIS, PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ
Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2016.

PROTESTY
Vklad při podání protestu je 200 Kč. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit na adresu:
Ondřej Sysel, Letohradská 38, Praha 7, 170 00.

UPOZORNĚNÍ
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB)
je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

UBYTOVÁNÍ
Pořadatel zajišťuje pouze nouzové ubytování v tělocvičně (do 20 km od centra závodů), od pátku 24.6. do neděle 26.6. za 80 Kč/osobu/noc. Objednávky ubytování uveďte v přihlašovacím systému http://oris.orientacnisporty.cz,
zvlášť na každou noc a úhradu proveďte společně s vkladem.

STRAVOVÁNÍ
V průběhu závodů bude zajištěn stánkový prodej s klasickým sortimentem.

FUNKCIONÁŘI

sobota – semifinále neděle – finále
ředitel Luboš Matějů Luboš Matějů
hlavní rozhodčí Ondřej Sysel, R1 Ondřej Sysel, R1
stavitelé tratí Jan Procházka PGP8206, R3, udělena výjimka Jan Procházka PGP8407, R1

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 16.2.2016.

Rozpis ke stažení naleznete zde.

V roce 2016 pro Vás připravujeme letní pětidenní závody
„Česká Kanada 2016“. Více informací najdete na:

http://www.sk-praga.cz/zavody/ck2016/