Partneři ČSOS

Pokyny

Závody se konají pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly

Mistrovství a Veteraniády ČR na krátké trati
závodů Českého poháru, INOV-8 CUP žebříčku A
závodů Českého poháru veteránů
závodů Rankingu s koeficientem 1.04/1.10
závodů WRE (neděle, v kategoriích D21A a H21A)
veřejných závodů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

————————————————————————————————————-

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN
Český svaz orientačních sportů

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT
Sportovní klub Praga

DATUM
25. – 26. června 2016

CENTRUM
Hojná Voda, 8 km JZ od Nových Hradů, louka jihozápadně od obce,
GPS: 48.7245203N, 14.7208564E, v místě je dostatek prostoru pro postavení klubových stanů

PŘÍJEZD
Věnujte prosím pozornost plánkům v příloze, kde je zakresleno vše podstatné. Příjezd bude značen z Horní Stropnice.

– autem: doporučujeme příjezd ve směru od Horní Stropnice. Ve směru od Horní Stropnice projedete celou obcí Hojná Voda až na její konec, kde podle pokynů pořadatelů odbočíte vlevo na místní komunikaci a po ní na pronajatou louku. Platí přísný zákaz stání kdekoliv jinde v obci Hojná Voda než na určeném parkovišti! Po dobu příjezdu automobilů nebude umožněn výjezd z parkoviště (silnička je velmi úzká, prosíme, počítejte s tím). Pokud budete přijíždět později (cca od 12.30) počítejte s možným zdržením – po příjezdové silničce budou dobíhat závodníci na sběrnou kontrolu. Závodníci mají vždy přednost.

– autobusem: příjezd povinně ve směru od Horní Stropnice! Závodníky vyloží na autobusové zastávce v Hojné Vodě (naproti hotelu Hojná Voda). Prázdné autobusy odjedou dle pokynů pořadatele na parkoviště v Dobré Vodě, na místě vykládky se nelze otočit, do Dobré Vody je nutné to objet přes Staré Hutě a Černé Údolí. Závodníci budou pokračovat dále po silnici do centra závodů (cca 700 m).

– obytným automobilem: doporučujeme příjezd ve směru od Horní Stropnice, u hotelu Hojná Voda odbočíte vlevo na asfaltové parkoviště. Obytné automobily mají zákaz vjezdu na louku, kde parkují osobní automobily.

PARKOVÁNÍ
– auto: na louce poblíž centra závodů za poplatek 50 Kč/auto/víkend. Dbejte, prosím, pokynů pořadatelů

– autobus: odstavná plocha ve spodní části Dobré Vody (zdarma)

– obytné automobily: asfaltové parkoviště v Hojné Vodě. Obytné automobily mají zákaz vjezdu na louku, kde parkují osobní automobily.

DRUH ZÁVODU
sobota 25.6. krátká trať – semifinále
neděle 26.6. krátká trať – finále

PREZENTACE
v centru závodů
sobota 25.6. 10.00-11.00
neděle 26.6. 7.30-8.30

VZDÁLENOSTI
parkoviště – centrum 400 – 600 m
centrum – cíl 0 m
parkoviště – ubytování 6 – 21 km

SYSTÉM RAŽENÍ
Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTIdent. Závodníci s vlastním SI-čipem si zkontrolují, zda odpovídá číslo uvedené ve startovní listině a případnou změnu nahlásí neprodleně na prezentaci. Závodníci, kteří požadovali v přihlášce zapůjčení čipu, obdrží čip při prezentaci a vrátí jej po doběhu do cíle při vyčítání. Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník sám v prostoru startovních koridorů. Každý závodník je zodpovědný za správné vynulování a kontrolu svého čipu. Závod pro závodníka končí oražením cílové jednotky na cílové čáře, vyčítací jednotka bude umístěna bezprostředně za cílovým prostorem. V případě selhání elektroniky použijte mechanického ražení do políček umístěných u kraje mapy. Všichni závodníci, kteří odstartovali, se musí dostavit k vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod nedokončí nebo neorazí všechny kontroly. Každý čip smí být použit v závodě pouze jednou.

PROSTOR ZÁVODU
Veškeré lesní komplexy v okolí centra závodů.

ZAKÁZANÉ PROSTORY
Vyjma doby od vašeho startovního času do oražení cílové jednotky je celý prostor závodu (vyjma tréninkového prostoru) zakázaným prostorem! Navštívit turisticky atraktivní lokalitu, která se nachází v prostoru závodu (rozhledna Kraví hora), je pro závodníky možné až v neděli od 13.30. Bude ale lepší, když přijdete zatleskat na vyhlášení vítězů. Při nedodržení zákazu vstupu do závodního prostoru se vystavujete riziku diskvalifikace. Při pobytu v lese je nutné dodržovat lesní zákon – zákaz vstupu do oplocenek, čerstvě osázených ploch, … Na loukách v okolí centra závodů mohou být vyznačena i další místa se zákazem vstupu, respektujte toto značení.

POVINNÉ ÚSEKY
start – začátek orientace
sběrná kontrola – cíl
Budou vyznačeny koridory, případně fábory.

OBČERSTVENÍ
Po oba dny v karanténě a v cíli.

PRVNÍ POMOC
Ošetření drobných poranění bude poskytnuto v cíli, případná další zdravotní péče v poliklinice Trhové Sviny nebo v nemocnici Českých Budějovicích či Českém Krumlově.

WC
V centru závodů budou k dispozici toaletní buňky a pisoáry TOITOI.
Dále budou toaletní buňky TOITOI k dispozici po oba dny v karanténě.
Dejte jim přednost před znečišťováním lesa!

MYTÍ
V centru závodů bude k dispozici zásobník s vodou a lavory.

VÝSLEDKY
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné budou k dispozici na Internetu.
Firma RACOM bude zajišťovat on-line přenos mezičasů z radiokontrol. Tyto mezičasy budou dostupné na internetové adrese http://splits.racom.eu a také na shromaždišti přes wifi připojení. AP má jméno „Racom-SPLITS“ a adresa serveru bude „192.168.141.195“.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
Předpokládaný čas vyhlášení v neděli od 14.00.
Budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci ve všech kategoriích Mistrovství a Veteraniády ČR. Vyhlášení proběhne v tomto pořadí: DH21, DH16, DH18, DH20, DH35, DH40, DH45, DH50, DH55, DH60, DH65, DH70, H75 a H80. Ostatní kategorie se nevyhlašují. Vyhlášení závodníci budou odměněni věcnými cenami, diplomy a kategorie MČR navíc medailemi.

DĚTSKÝ KOUTEK
V centru závodů. Prosíme, odkládejte děti pouze na nezbytně nutnou dobu.

INFORMACE
http://www.sk-praga.cz/zavody/mcrkt2016/ – web závodů
Luboš Matějů, mobil 606 468 260, mateju@volny.cz

PŘEDPIS, PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ
Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2016.

PROTESTY
Písemně s vkladem 200 Kč do rukou hlavního rozhodčího. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit na adresu:
Ondřej Sysel, Letohradská 38, Praha 7, 170 00.

JURY
Janata Martin (DKP), Kořínek Jindřich (TUR), Mrázek Jan (SJC)

UPOZORNĚNÍ
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Závodí se v horském terénu, podložka je náročná. Jedincům s problémy s kotníky důrazně doporučujeme tejpování. Taktéž doporučujeme použití kvalitní (pevné) obuvi s hřeby. Platí zákaz vstupu psů do lesa (viz čl. 20.9 Pravidel OB).
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů. Žádáme závodníky o přísné dodržení pořádku v centru závodů.

UBYTOVÁNÍ
Pořadatel zajišťuje závodníkům, kteří si ho objednali, nouzové ubytování ve sportovních halách v Horní Stropnici, Trhových Svinech a Nových Hradech. Páteční ubytování je pouze v hale v Horní Stropnici (příjezd možný od 20.00 do 24.00). V sobotu se všechny haly otvírají v 17.00, v neděli je nutné haly opustit do 9.00. Rozdělení do jednotlivých hal obdrží ubytované kluby na prezentaci.
Zákaz nocování na louce v centru závodů.

STRAVOVÁNÍ
V centru závodů bude zajištěn stánkový prodej občerstvení. V sobotu bude k dispozici bramborová polévka, guláš a rizoto. V neděli vývar, kuře s rýží a buchtičky se šodó. Dále se můžete těšit na stánek s koláči, Kafeterii, vegetariánský stánek.

FUNKCIONÁŘI

sobota (semifinále) neděle (finále)
ředitel Luboš Matějů Luboš Matějů
hlavní rozhodčí Ondřej Sysel, R1 Ondřej Sysel, R1
IOF Advisor Dušan Vystavěl
stavitelé tratí Jan Procházka, PGP8206, R3 Jan Procházka, PGP8407, R1

PODĚKOVÁNÍ
Pořadatelé děkují LS Nové Hrady a majitelům honiteb Vysoká a Kraví Hora za možnost uspořádat závody v tomto krásném prostředí. Obci Horní Stropnice a panu Ševčíkovi děkujeme za poskytnutí pozemků pro centrum závodu a parkování. Poděkování patří i SDH Nové Hrady za pomoc s dovozem vody.

SEMIFINÁLE – SOBOTA 25. 6.

————————————————————————————————————-

TERÉN
Podhorský, velké relativní převýšení, smíšený les s různou průběžností, množství nejrůznějších skalek a srázů, minimální sezónní podrost, malá hustota cest.

START
00 = 12.00, intervalový
Pozor! Jsou dva starty. Cesta na oba starty je z větší části společná a bude značena modrobílými fáborky. Větvení bude výrazně označeno.
start 1 – všechny kategorie, které nestartují na startu 2
start 2 – DH10, DH12, D65, D70, H75, H80, P2 a P4
Závodníci kategorií P mohou startovat libovolně mezi startovním časem 120 a 210. Ve startovních listinách mají tyto kategorie uveden startovní čas 120.

VZDÁLENOSTI
centrum – vstup do karantény, 1000 m, převýšení 25 m
vstup do karantény – start 1, 550 m, převýšení 80 m
vstup do karantény – start 2, 250 m, převýšení 25 m
Závodníci všech kategorií musí projít karanténou, vede skrz ni totiž cesta na starty.

KARANTÉNA
Se nachází v předstartovním prostoru a je současně tréninkovým prostorem.
Všichni závodníci MČR musí vstupem do karantény, kde orazí kontrolní SI jednotku, projít nejpozději ve startovním čase 15 = 12:15:00. Od této chvíle již nesmí karanténu až do svého startovního času opustit, mohou z ní pouze pokračovat na start.
Všichni ostatní závodníci budou moci procházet vstupem do karantény až od startovního času 100 = 13:40:00 a mohou ji vstupem opět opustit či pokračovat na start.
V karanténě bude k dispozici tréninková mapka, přístřešek, pitná voda, toaletní buňky TOITOI a odvoz věcí do cíle.
Zákaz používání jakékoliv telekomunikační techniky v karanténě.

TRÉNINKOVÁ MAPKA
K samoobslužnému vyzvednutí v karanténě.

STARTOVNÍ ČÍSLA
Závodníci Mistrovství ČR běží se startovními čísly, která naleznou v prezentační obálce svého klubu. Závodníci jsou povinni si upevnit startovní číslo viditelně na hruď.

MAPY
1034 metry vysoká – 1:10 000, E=5m, rozměr A4, ofsetový tisk Žaket
mapový klíč: ISOM 2000, stav květen 2016, pro všechny kategorie vodovzdorně upravena, hl. kartograf Jan Drbal.

Zvláštní mapové značky:
zelené kolečko: význačný strom
hnědý křížek: plošinka
černý křížek: umělý objekt

Vývraty nejsou mapovány.

Závodníci Mistrovství MČR obdrží mapu (označenou svým startovním číslem a jménem) na startovní čáře. Ostatní kategorie si mapu odebírají sami mezi startovní čárou a mapovým startem.

Mapy se odevzdávají v cíli, výdej map v sobotu v 16.00 v prostoru cíle.

POPISY KONTROL
Kategorie MČR pouze na mapě.
Ostatní kategorie jak na mapě, tak formou piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodů

ČASOVÝ LIMIT
75 min, uzávěrka cíle 17.15.

POSTUPOVÝ KLÍČ DO FINÁLE A
D16, D21, H16 6 závodnic/závodníků z každého rozběhu
D18, D20, H18, H20 9 závodnic/závodníků z každého rozběhu
H21 8 závodníků z každého rozběhu
Veteraniáda prvních 50 % závodnic/závodníků, maximálně však 25, v případě méně než 10 startujících všichni

UPOZORNĚNÍ
Pozor! Při postupu ze sběrné kontroly do cíle budete překonávat silnici III. třídy. Provoz je zde minimální a přeběh bude hlídán pořadateli, přesto se prosím v rámci vlastní bezpečnosti přesvědčte, že nic nejede.

FINÁLE – NEDĚLE 26. 6.

————————————————————————————————————-

TERÉN
Podhorský, velké převýšení, smíšený les s různou průběžností, místy podmáčený terén, minimální sezónní podrost, střední hustota cest.

START
00 = 9.30, intervalový
Cesta na start bude značena modrobílými fáborky.
Závodníci kategorií P mohou startovat libovolně mezi startovním časem 0 a 120. Ve startovních listinách mají tyto kategorie uveden startovní čas 0.

STARTOVNÍ LISTINY
Budou zveřejněny v sobotu večer na webu závodu a následně budou vyvěšeny v centru závodů a ve sportovních halách. Dále bude možné na prezentaci zakoupit startovní listinu finále A Mistrovství ČR.
Kategorie A finále Veteraniády ČR startují nejdříve od startovního času 60. Kategorie A finále Mistrovství ČR startují nejdříve od startovního času 135.

VZDÁLENOSTI
centrum – vstup do karantény, 1800 m, převýšení 45 m
vstup do karantény – start, 400 m, převýšení 20 m
Závodníci všech kategorií musí projít karanténou, vede skrz ni totiž cesta na starty.

KARANTÉNA
Se nachází v předstartovním prostoru a je současně tréninkovým prostorem.
Všichni závodníci finále A Mistrovství ČR (ne Veteraniády) musí vstupem do karantény, kde orazí kontrolní SI jednotku, projít nejpozději ve startovním čase 150 = 12:00:00. Od této chvíle již nesmí karanténu až do svého startovního času opustit, mohou z ní pouze pokračovat na start.
Všichni ostatní závodníci budou karanténou pouze volně procházet cestou na start.
V karanténě bude k dispozici tréninková mapka, přístřešek, pitná voda, toaletní buňky TOITOI a odvoz věcí do cíle.
Zákaz používání jakékoliv telekomunikační techniky v karanténě.

TRÉNINKOVÁ MAPKA
K samoobslužnému vyzvednutí v karanténě.

STARTOVNÍ ČÍSLA
Závodníci kategorií finále A Mistrovství ČR (ne Veteraniády) běží se startovními čísly, která si vyzvednou samoobslužně v karanténě. Závodníci jsou povinni si upevnit startovní číslo viditelně na hruď.

GPS
Vybraní závodníci kategorií D21A a H21A běží s GPS jednotkami, které jim budou vydány pořadatelem
v karanténě. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn na webu závodu v sobotu večer, dále bude vyvěšen v centru závodů a v karanténě. GPS jednotky budou po doběhu vybírány v cíli.
GPS tracking bude možné sledovat od 12.00 na obrazovkách v centru závodů a také na webových stránkách: http://www.tulospalvelu.fi/gps/20160626h/, http://www.tulospalvelu.fi/gps/20160626d/.

MAPY
Napoleonova hlava – 1:10 000, E=5 m, rozměr 210x330mm, ofsetový tisk Žaket
mapový klíč: ISOM 2000, stav květen 2016, pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny, hl. kartograf Jan Drbal.

Zvláštní mapové značky:
zelené kolečko: význačný strom
hnědý křížek: plošinka
černý křížek: umělý objekt

Vývraty nejsou mapovány.

Mapy se odevzdávají v cíli, výdej map ve 13.00 v prostoru cíle.

POPISY KONTROL
Kategorie finále A MČR jak na mapě, tak formou piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí v karanténě. K dispozici budou izolepy, nůžky, zvýrazňovače.
Ostatní kategorie jak na mapě, tak formou piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodů.

ČASOVÝ LIMIT
75 min, uzávěrka cíle 14.15.

UPOZORNĚNÍ
Závodníkům startujícím v kategorii D21A a H21A není dovoleno použití či nesení zařízení GPS s displejem nebo zvukovou signalizací (například hodinky s GPS) – dle pravidel IOF pro závody WRE.


Pokyny ke stažení naleznete zde.

V srpnu pro Vás připravujeme letní pětidenní závody „Česká Kanada 2016“. Více informací najdete na:
http://www.sk-praga.cz/zavody/ck2016/