Partneři ČSOS

Prostor závodů

V souladu s čl. 6.5 Pravidel OB platí zákaz vstupu do prostoru závodů pro potenciální účastníky závodů.