Partneři ČSOS

Rozpis

Mistrovství ČR v orientačním běhu štafet, Mistrovství ČR v orientačním běhu klubů a oblastních výběrů žactva————————————————————————————————————-

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN
Český svaz orientačních sportů

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT
Sportovní klub Praga, z. s.

DATUM
5. – 6. října 2019

CENTRUM ZÁVODU
Tis u Blatna, louka 1 km SVV od obce, GPS: 50.0924767N, 13.3523719E, na shromaždišti bude dostatek místa pro postavení klubových stanů

DRUH ZÁVODU
sobota:
Mistrovství ČR štafet
Veteraniáda ČR štafet
Český pohár štafet
Česká liga klubů
veřejné závody štafet
neděle:
Mistrovství ČR klubů
Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva
Veteraniáda ČR klubů
Česká liga klubů
veřejné závody štafet

KATEGORIE
sobota:
– mistrovské kategorie (tříčlenné klubové štafety): D18, H18, D21, H21. Podmínkou startu závodníka v kategorii DH18-21 je ročník narození 2005 a starší.
– kategorie Veteraniády (tříčlenné klubové štafety): D105, D135, D165, D195, H105, H135, H165, H195. Podmínkou startu závodníka v kategorii DH105-195 je věková příslušnost do kategorie DH35 a starší. Číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů štafety.
– kategorie veřejného závodu: D12, D14, H12, H14 (tříčlenné štafety, kde nezáleží na klubové příslušnosti), MIX (tříčlenné štafety, kde nezáleží na věku, pohlaví ani klubové příslušnosti)
neděle:
– mistrovské kategorie (osmičlenné oblastní smíšené štafety): DH14
– mistrovské kategorie (sedmičlenné klubové smíšené štafety): DH18, DH21. Podmínkou startu závodníka v kategorii DH18-21 je ročník narození 2005 a starší.
– kategorie Veteraniády (pětičlenné klubové štafety): DH175, DH225, DH275, DH325. Podmínkou startu závodníka v kategorii DH175-325 je věková příslušnost do kategorie DH35 a starší. Číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů štafety.
– kategorie veřejného závodu: MIX (pětičlenné štafety, kde nezáleží na věku, pohlaví ani klubové příslušnosti)

Detailní výklad práv startu a specifik v jednotlivých kategoriích naleznete v aktuálně platném Soutěžním řádu sekce OB ČSOS resp. Prováděcích předpisech k soutěžím sekce OB.
http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sr-ob19.pdf
http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pp19.pdf

PŘIHLÁŠKY
Za základní startovné do neděle 22. 9. 2019, přes přihlašovací systém http://oris.orientacnisporty.cz.
Ve výjimečných případech e-mailem na adresu: vojta.hora@volny.cz (přihlášku považujte za přijatou až po obdržení potvrzení – reply). Přihláška e-mailem musí obsahovat: název klubu a kategorii.
Od 23. do 25. 9. 2019, dohlášky za 150% základního startovného.
Od 26. do 29. 9. 2019, dohlášky za 200% základního startovného, již jen do kategorií veřejného závodu.
Poté nebudou jakékoliv dohlášky možné, ani do kategorií veřejného závodu.

VKLADY – základní startovné
sobota:
D12, D14, H12, H14 390 Kč
D195, H195, MIX 550 Kč
ostatní 650 Kč
neděle:
DH325, MIX 900 Kč
DH18, DH21 1400 Kč
ostatní 1000 Kč

Úhradu vkladů proveďte nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek bankovním převodem na účet SK Praga u Fio banky, a.s., název účtu „SK Praga“, č. účtu 2500695784/2010, variabilní symbol uveďte ve tvaru 74XXXX, kde XXXX je číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. Vklad do 1 000 Kč je možno uhradit v hotovosti na prezentaci.

PREZENTACE
sobota       9.30-11.00    v centru závodů
neděle       7.30-8.30      v centru závodů

VZDÁLENOSTI

parkoviště – centrum do 1500 m
centrum – start 0 m
centrum – cíl 0 m
parkoviště – ubytování do 25 km

START 00
sobota        12.00, hromadný, ve vlnách, po kategoriích
neděle        9.00, hromadný, ve vlnách, po kategoriích

TERÉN
Smíšený, mírně kopcovitý les s velkým množstvím situačních detailů (balvany, srázy, porostové detaily), dobrá průběžnost, středně hustá síť komunikací.

MAPY
1 : 10 000, ekvidistance 5 m
Mapový klíč: ISOM 2017, stav léto 2019.
Hl. kartograf: Jan Drbal, ostatní mapaři: Petr Matula, Zdeněk Sokolář
Mapy budou vodovzdorně upraveny (v obalu).

SYSTÉM RAŽENÍ
Při závodě bude použit elektronický razící systém Sportident (SI) v režimu bezkontaktního ražení BEACON (umožňující ražení ze vzdálenosti až 0,5 m). Závodníci s vlastním SI čipem uvedou jeho číslo v soupisce. Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy si je (nejedná se o SIAC) mohou zapůjčit od pořadatele za poplatek 50 Kč/den, záloha na zapůjčení je 1 000 Kč. Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem.

INFORMACE
http://www.sk-praga.cz/zavody/mcr2019/ – web závodů
Tomáš Landovský, mobil +420 728 629 957, tomland@seznam.cz

PŘEDPIS, PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ
Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2019.

PROTESTY
Vklad při podání protestu je 400 Kč. Případné protesty je možno doručit v písemné formě na úhledném papíru do rukou hlavního rozhodčího případně zaslat na níže uvedenou adresu:
sobotní závody – Ondřej Sysel, Letohradská 38, 170 00 Praha 7
nedělní závody – Jan Procházka, Plickova 565, 149 00 Praha 4

DĚTSKÁ ŠKOLKA
Bude

UPOZORNĚNÍ
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů. Žádáme závodníky o přísné dodržení pořádku na shromaždišti.

GDPR
Uvedením na soupisku každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu Českého svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi.

UBYTOVÁNÍ
Pořadatel zajišťuje pouze nouzové ubytování v tělocvičně ve vlastním spacím pytli (do 25 km od centra závodů), za 80 Kč/osobu/noc. Ubytování v tělocvičně je možné i ve variantě Pá – Ne.
Objednávky ubytování uveďte zvlášť za každou noc v přihlašovacím systému http://oris.orientacnisporty.cz. Úhradu proveďte společně s vkladem.

STRAVOVÁNÍ
V průběhu závodů bude zajištěn stánkový prodej s klasickým sortimentem.

FUNKCIONÁŘI
  sobota neděle
ředitel Tomáš Landovský Tomáš Landovský
hlavní rozhodčí Ondřej Sysel, R1 Jan Procházka PGP8206, R1
stavitelé tratí Jakub Veselý, R2 Pavel Procházka, R2

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 18. 7. 2019.

Rozpis ke stažení naleznete zde.