Partneři ČSOS

Ukázky nové mapy

Můžete se těšit na oblasti plné velkých kamenných útvarů, kameny pod nohama, čistý a dobře průběžný les s porostovými detaily, ale i „oblíbené“ hustníkové“ partie.