Možnosti ubytování

Pořadatel zajišťuje pro závodníky ubytování ve stanovém kempu v centru závodů za 500 Kč za osobu a pobyt. Kemp bude otevřen od úterý 9.8. Objednávky ubytování uveďte v přihlašovacím systému ORIS a úhradu proveďte společně s vkladem.

Další možnosti ubytování jsou následující (nezajišťuje pořadatel):

– chatky v Autokempu Zvůle (v centru závodů): http://www.zvule.cz/, rezervace na tel. čísle 728 780 664 (pí. Kiačeková)

– Chaty Zvůle (u hráze rybníka Zvůle): http://www.chatyzvule.cz/

– Cyklocamp pod Landštejnem (v místě shromaždiště E1 a E2): http://www.cyklocamp.cz/

– hotel Landštejnský dvůr: http://www.landstejn.cz/

– Chaty Osika: http://www.chatyosika.cz/, rezervace na tel. čísle 606 158 460 (Eva Bartušková)