Rozpis

ČESKÁ KANADA 2016

Mezinárodní pětidenní závody v orientačním běhu

POŘADATEL
Sportovní klub Praga

DATUM
10. – 14. srpna 2016

CENTRUM
Kunžak u Jindřichova Hradce, autokemp Zvůle, GPS 49.0934528N, 15.2402878E

KATEGORIE
D10L (linie bez doprovodu), D10, D12A, D12B, D14A, D14B, D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B, D21C, D35A, D35B, D40A, D40B, D45A, D45B, D50A, D50B, D55, D60, D65, D70, D75, H10L (linie bez doprovodu), H10, H12A, H12B, H14A, H14B, H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H35A, H35B, H40A, H40B, H45A, H45B, H50A, H50B, H55A, H55B, H60, H65, H70, H75, H80, HDR (linie s doprovodem), P (příchozí, orientačně jednodušší trať), T1 (trénink – kratší), T2 (trénink – delší).
V kategoriích HD21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu k 30.6.2016.
Maximální počet českých závodníků: HD21E – 50, HD21A – 70, HD21B – 70, HD21C – neomezeno.

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.

ETAPY
10.8.2016 (středa)   12.00   E1 – krátká trať
shromaždiště: Cyklocamp pod Landštejnem, 14 km od centra (kolo) resp. 16 km (auto); GPS 49.0137931N, 15.2518989E

11.8.2016 (čtvrtek)   10.00   E2 – klasická trať
shromaždiště: Cyklocamp pod Landštejnem, 14 km od centra (kolo) resp. 16 km (auto); GPS 49.0137931N, 15.2518989E

12.8.2016 (pátek)   10.00   E3 – krátká trať
shromaždiště: Stoječín (louka), 13 km od centra (kolo i auto); GPS 49.0440211N, 15.3039286E

13.8.2016 (sobota)   10.00   E4 – klasická trať
shromaždiště: Stoječín (louka), 13 km od centra (kolo i auto); GPS 49.0440211N, 15.3039286E

14.8.2016 (neděle)   9.30   E5 – zkrácená trať (hendikep)
shromaždiště: autokemp Zvůle; GPS 49.0934528N, 15.2402878E

Celkové výsledky budou počítány jako součet časů závodníka ve všech etapách.
Všechny etapy jsou zařazeny do Rankingu a Českého poháru veteránů.
Schéma rozmístění etap je na konci rozpisu.

DOPROVODNÉ AKCE
12.8.2016 (pátek) – noční závod zařazený do Rankingu

TERÉN
Smíšený, mírně kopcovitý les s velkým množstvím situačních detailů (kamenné balvany, skály, kupky, kamenná pole). Dobrá průběžnost.

MAPY
pro všechny etapy 1:10 000, E=5m, mapový klíč: ISOM 2000, stav jaro 2016

PŘIHLÁŠKY
Za základní startovné do úterý 31.5.2016, přes přihláškový systém ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz/ Dodatečné přihlášky budou přijímány do pátku 15.7.2016. Dohlášky po 15.7.2016 jen dle technických možností pořadatele.
Do kategorií HDR, DH10L, P, T1 a T2 se bude možno přihlásit i na místě, bez zvýšeného vkladu.

VKLADY

celé pětidenní do 31.5.2016 do 15.7.2016 od 16.7.2016
DH10L, HDR 500 Kč 500 Kč 500 Kč
P, T1, T2 600 Kč 600 Kč 600 Kč
DH10-14, DH65-80 600 Kč 750 Kč 900 Kč
ostatní kategorie 800 Kč 1000 Kč 1200 Kč
jedna etapa
DH10L, HDR 100 Kč 100 Kč 100 Kč
P, T1, T2 120 Kč 120 Kč 120 Kč
DH10-14, DH65-80 120 Kč 150 Kč 180 Kč
ostatní kategorie 160 Kč 200 Kč 240 Kč

Vklady uhraďte v uvedeném termínu převodem na účet SK Praga u Fio Banka a.s., číslo účtu 2500695784/2010. Variabilní symbol uveďte ve tvaru: 74XXXX, kde XXXX je číslo klubu v adresáři ČSOS.

STORNO
Při odhlášení bude vráceno: do 31.5.2016 – 100% zaplaceného startovného + 100% zaplaceného poplatku za ubytování po odečtení bankovních poplatků; do 15.7.2016 – 80% zaplaceného startovného + 100% zaplaceného poplatku za ubytování; po 15.7.2016 – 100% zaplaceného poplatku za ubytování. Změna jména v rámci kategorie a klubu bude umožněna za 20 Kč. Jiná změna bude považována za dohlášku.

PREZENTACE
úterý 9.8. 18.00-21.00 v centru, středa 10.8. 9.00-11.00 na shromaždišti etapy, ostatní dny vždy ve startovním čase -90 až 0 na shromaždišti etapy

RAŽENÍ
Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTIdent. Možnost zapůjčení čipu od pořadatele za cenu 50 Kč/etapu. Požadavky na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem. Od neregistrovaných v ČSOS bude vybírána vratná záloha 800 Kč.

VZDÁLENOSTI
shromaždiště etapy – start do 2500 m
shromaždiště etapy – cíl 0 m
shromaždiště etapy – parkoviště do 400 m

INFORMACE
Bližší informace o závodech najdete na stránce závodů:
http://sk-praga.cz/zavody/ck2016/
Ctibor Sysel, e-mail: ctibor.sysel[at]centrum.cz

UBYTOVÁNÍ
Pořadatel zajišťuje pro závodníky ubytování ve stanovém kempu v centru závodů za 500 Kč za osobu a pobyt. Kemp bude otevřen od úterý 9.8. Objednávky ubytování uveďte v přihlašovacím systému ORIS a úhradu proveďte společně s vkladem.

Možnosti ubytování v chatkách jsou následující (nezajišťuje pořadatel):
– Autokemp Zvůle (v centru závodů): http://www.zvule.cz/, rezervace na tel. čísle 728 780 664 (pí. Kiačeková)
– Chaty Zvůle (u hráze rybníka Zvůle): http://www.chatyzvule.cz/
– Cyklocamp pod Landštejnem (v místě shromaždiště E1 a E2): http://www.cyklocamp.cz/

Vzhledem k turistické sezóně doporučujeme objednat chatky co možná nejdříve. Informace o dalších možnostech ubytování budou na www stránkách.

PARKOVÁNÍ
Parkování v prostoru Autokempu Zvůle (ubytovaní závodníci, účastníci 5. etapy) je za poplatek 50 Kč/auto/den (splatno na místě). Parkovací plochy v kempu budou odděleny od prostoru pro stany.

PROTESTY
S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.

STRAVOVÁNÍ
V průběhu etap bude na shromaždišti zajištěn stánkový prodej s klasickým sortimentem.

UPOZORNĚNÍ
Doporučujeme použití jízdních kol pro dopravu na shromaždiště E1-E4.
Kvůli umožnění vstupu do autokempu bude použito značení nepřenosnou zápěstní páskou.
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
K provozování prodejní nebo propagační činnosti na shromaždištích etap či v centru závodů je nutná písemná dohoda s pořadatelem (ctibor.sysel[at]centrum.cz).

FUNKCIONÁŘI

stavitel hlavní rozhodčí ředitel E1-E5
E1 Šimon Navrátil Tomáš Landovský Ctibor Sysel
E2 Tomáš Landovský Pavel Procházka
E3 Jan Flašar Martina Matějů
E4 David Hrabánek Jan Flašar
E5 Jakub Veselý Martin Kondrát

ČESKÁ KANADA

Oblasti na jihu Čech mezi Jindřichovým Hradcem, Dačicemi a Slavonicemi se díky jejímu drsnému, ale zdravému podnebí říká “Česká Kanada”. Pro zdejší krajinu jsou typické zalesněné vrchy střídající se s loukami a pastvinami, stejně jako velký počet rybníků. Česká Kanada je jednou z turisticky nejatraktivnějších oblastí České republiky. Lesy a louky nabízejí takřka neomezenou síť značených i neznačených turistických a cykloturistických cest, zatímco rybníky lákají ke koupání. Pokud rádi sbíráte borůvky nebo houby, přijdete si také na své.

Česká Kanada má také bohatou historii. Můžete si vybrat: historická města a městečka Jindřichův Hradec (20 km) – největší město oblasti. Dačice (20 km) – malé městečko se známým barokním klášterem a empírovým zámkem, místo, kde byla vynalezena kostka cukru. Slavonice (25 km) – jedno z nejmalebnějších renesančních měst v ČR; Hrad Landštejn (12 km) – zřícenina ze 13. století; pomník Járy Cimrmana v Kaprounu, úzkokolejná železnice Jindřichův Hradec – Nová Bystřice, procházející romantickou lesní krajinou a mnoho dalších turistických zajímavostí.

prehledka

planek

Verze ke stažení je k dispozici zde.