Výsledky / Results

Výsledky byly zveřejňeny zde.

Results were published here.

Comments are closed.