Noční závod / Night-O

Připomínáme možnost přihlásit se na vložený noční závod (middle), který proběhne večer po 3. etapě v blízkém okolí rybníku Zvůle. Do rozpisu byly doplněny délky tratí. První přihláškový termín je do 31. 7. Dodatečné přihlášky na místě budou možné jen v omezeném množství.

We remind the opportunity to apply for Night-O (middle distance), which will be held in the evening after the third stage near the event center at Zvůle. Course lengths were added into the invitation. First deadline for entries is July 31st. Additional entries will be possible only in limited quantities.

Comments are closed.