Bodovaný scorelauf

závod Pražské zimní ligy 2002

Termín konání:Sobota 2. března 2002
Pořadatel:L., O., M., M., E. Kelnarovi oddíl OB Odolena Voda
Prezentace:Klubovna u sportovní haly v horní části města Odolena Voda do 10.27 hodin
Doprava:1. Příměstskou linkou č. 373 v 9.30 z autobusového nádraží v Holešovicích - POZOR v Holešovicích jsou dvě autobusová nádraží - to správné je dál ve směru příjezdu metra. Výstup v 10.14 v Odolena Vodě na zastávce u závodního klubu - je to nahoře na sídlišti - na shromaždiště asi 200 m, nebude značeno, je třeba se případně zeptat domorodců

2. Vlastní s parkováním na silnici u sportovní haly:příjezd od Prahy po staré E55, odbočit u Aera, příjezd od Postřižína, odbočit u benzínové pumpy
Typ závodu:Dvojnásobně bodovaný skorelauf, tj. nepospojované kontroly s vyšším bodovým oceněním u vzdálenějších kontrol a s vyšším bodovým oceněním pro rychlejšího závodníka. Kontroly budou ve vzdálenostních pásmech.
Přihlášky:e-mailem: kelnarl@volny.cz, tel. 02 / 83971062, osobně na závodech
do středy 27. února
Vklad:včas přihlášení: trať K 10 Kč, trať S 15 Kč, trať D 20 Kč
dohlášky na místě jen podle počtu připravených map: zvýšené o 5 Kč
Tratě:K - krátká, asi na 60 minut, tj. 6 až 7 km
S - střední, asi na 90 minut, tj. 12 až 13 km
D - dlouhá, asi na 120 minut, tj. až 20 km
Terén:Lesy, lesíky, pole a louky v blízkém i vzdálenějším okolí Odolena Vody; převážně rovinatý, mírná krátká stoupání, převážně dobrá průběžnost, místy i oranice, přeběhy silnic i obce.
Občerstvení:v cíli pro všechny závodníky, na trati D v 1/3 a 2/3 vzdálenosti
Mapy:Vodolské háje (1996), Dřínovské háje (1999), ZM ČR (1996) všechny 1:10000
závodník na trati K obdrží 1 mapu (Vodolské háje)
závodník na trati S obdrží 3 mapy (Vodolské háje 2 × ZM ČR)
závodník na trati D obdrží 4 mapy (Vodolské háje 2 × ZM ČR Dřínovské háje)
Start:Hromadný z místa shromaždiště, 00 = 11.00 hodin
Cíl:Na shromaždišti v místě startu.
Ražení na kontrolách:Závodník obdrží klasickou průkazku, na kterou na kontrole nalepí ústřižek samolepky s kódem kontroly a jejím bodovým ohodnocením. Na kontrolách budou pro každou trať jinak barevné fáborky. Samolepky budou opatřeny proužkem barvy příslušné trati.
Hodnocení:Závodník může ze zakreslených kontrol maximálně 4 vynechat. Za větší počet vynechaných kontrol bude penalizace, která se bude k dosaženému času přičítat. Naopak se bude od dosaženého času odečítat bonifikace dosažená sběrem bodovaných samolepek na kontrolách.

-> stránka PRAŽSKÉ ZIMNÍ LIGY 2002

Aktualizováno: 11.02.2002