Pozvánka na valnou hromadu SK Praga

která se koná v PONDĚLÍ dne 9.3.2020 od 18.00 hodin v loděnici ČVK, Veslařský ostrov 59, Praha 4, nedaleko od tramvajové zastávky Kublov. Místo konání je stejné jako v předešlých letech.

Program:

  • Zprávy o činnosti SK v roce 2019 a plán činnosti SK na rok 2020
  • Zpráva o hospodaření SK v roce 2019 a návrh rozpočtu SK na rok 2020
  • Diskuse ke zprávám
  • Volba předsednictva SK a výboru SK
  • Vyhodnocení žebříčku SK

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>