Pozvánka na valnou hromadu SK Praga

logo-skkterá se koná v PONDĚLÍ dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v loděnici ČVK, Veslařský ostrov 59, Praha 4, nedaleko od tramvajové zastávky Kublov. Místo konání je stejné jako v předešlých letech. Bude otevřený bufet!

Program:

  • Zprávy o činnosti SK v roce 2013 a plán činnosti SK na rok 2014
  • Zpráva o hospodaření SK v roce 2013 a návrh rozpočtu SK na rok 2014
  • Diskuse ke zprávám
  • Volba výboru SK
  • Vyhodnocení žebříčku SK – předání cen

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>